APcon wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door verantwoord om te gaan met energie en actief CO2 te reduceren. Vanuit die gedachte heeft APcon haar energiemanagement gestructureerd in overeenstemming met de eisen uit de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

De CO2-Prestatieladder richt zich op het reduceren van CO2-uitstoot van een bedrijf door het verkrijgen van inzicht in het eigen energieverbruik en de daaraan verbonden monitoring van dat verbruik, het in kaart brengen van concrete reductiedoelstellingen én de maatregelen om die te bereiken.

De CO2-Prestatieladder bevat 5 niveaus. APcon is gecertificeerd op niveau 5, het hoogste niveau. Klik hier voor het CO2-bewust Certificaat niveau 5.Meer informatie
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder, de ontwikkelingen en het gebruik ervan door APcon is te vinden in de volgende documenten:

3.A.1. Emissie-Inventaris met CO2-Footprint
3.A.1. Emissie-Inventaris_v1_20161019
3.B.2. Energie Management Actieplan
3.B.2. Energie Management Actieplan_v1.1_20161017
3.C.1. Energie Audit Verslag
3.C.1 - 4.B.2 - 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016_H1
3.C.2. Communicatieplan
3.D.1. Initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten
3.D.1 Deelname Sector- en keteninitiatief - Duurzaam Ontwerpen
4.B.2. - 5.B.1 Halfjaarrapportage_20140822
4.B.2 - 5.B.1 Halfjaarrapportage 2014_H2
4.B.2 - 5.B.1 Halfjaarrapportage_2015_H1
4.B.2 - 5.B.1 Halfjaarrapportage_2015_H2
Emissie-inventaris met CO2-footprint_2014
Emissie-inventaris met CO2-footprint_2015
ENERGIEBELEID
Reductie 2017 - 2020Ook op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) www.skao.nl is via de bedrijfspagina van APcon meer informatie te vinden.