Het doel van dit onderzoek is het invulling geven aan het uniform ontwerpen van ontsporingsgeleiding voor Light Rail infrastructuur in Nederland. Om deze doelstelling te bereiken zijn de volgende onderwerpen onderzocht:Opdrachtgever aannemer:
ProRail
Aannemer: Dura Vermeer/Qumey.
Opdrachtgever APcon: Dura Vermeer/Qumey.Opdrachtgever:
ProRail i.s.m. Gemeente Dordrecht
Aannemer: Edilon)(Sedra Contracting