Stalen manchetten versterken Dunantbrug


Hoofdaannemer:
Bam Civiel
Aannemer:
edilon)(sedra Contracting
Opdrachtgever APcon:
Gemeente Grave


In de Henri Dunantbrug te Grave komt alkali silica reactie voor. edilon)(sedra Contracting bracht een levensduurverlengende constructie aan.
De brug zorgt voor een vaste autoverbinding over de Graafse Raam en is gebouwd in de jaren ’70.
Zoals veel betonnen constructies uit die tijd komt in de kolommen van de brug alkali-silicareactie (ASR) voor.

Slimme oplossing
Als levensduurverlengende maatregel is door adviesbureau APcon Adviesbureau uit Rijsbergen een oplossing bedacht en doorgerekend waarbij de optredende spatkrachten als gevolg van de ASR reactie door stalen manchetten worden opgevangen.
Op de plaatsen waar ASR is geconstateerd zijn deze levensduurverlengende constructies aangebracht.

De maatvoering van de kolommen varieert. Daarom zijn de manchetten groter gemaakt dan de doorsnede van de kolommen. Vervolgens is de tussenruimte tussen manchet en kolom geïnjecteerd met een injectiemortel klasse K70.
Het geheel is uitgevoerd vanaf stalen pontons met inachtneming van de geldende regelgeving op het gebied van Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO). Het verkeer ondervond geen hinder van de werkzaamheden.