Spoorbruggen over de Waal te Zaltbommel
Opdrachtgever APcon:
ProRail


De overbrugging over de rivier de Waal bij Zaltbommel in de spoorlijn Utrecht – Den Bosch bestaat uit 16 enkelsporige bruggen met lengtes van 60 tot 180 m, gebouwd in de jaren 1932 t/m 1951.
APcon Adviesbureau heeft van ProRail (de beheerder van de Nederlandse spoorweg infrastructuur) de vraag gekregen om de resterende technische, economische en de vermoeiingslevensduur van deze bruggen te bepalen. Tevens is gevraagd om onderzoek te doen naar het benodigd onderhoud en de optimale strategie voor instandhouding vast te stellen. Dit alles met gebruikmaking van de life cycle analyse methodiek van ProRail.

Om deze vragen voldoende onderbouwd te kunnen beantwoorden zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Inspectie van de gehele rijvloer om eventuele aanwezige vermoeiingsschade te detecteren,
• Archiefonderzoek naar de beschikbare tekeningen en berekeningen en een opname ter plaatse,
• herberekening volgens NEN 8700 om de statische sterkte te bepalen en de maximaal toelaatbare belastingen,
• berekening op vermoeiing volgens de Eurocodes bruggen met modellering van het werkelijke treinverkeer,
• spanningsmetingen bij de vermoeiingsgevoelige details om de vermoeiingsberekeningen te verifiëren,
• Gedetailleerde inspectie van de conservering. Gezien de moeilijke bereikbaarheid wordt binnenkort de inzet van drones met infraroodcamera’s getest en bij een positief resultaat verder gebruikt,
• Bepaling van de benodigde veiligheidsvoorzieningen om aan de huidige eisen te kunnen voldoen,
• Bepaling van het benodigd onderhoud gedurende de restlevensduur,
• Life cycle analyse om het economisch meest optimale vervangingsjaar te bepalen en vastleggen van het bijbehorende onderhoud,
• Life cycle analyse van de optimale conserveringsstrategie tot het einde van de levensduur van de bruggen,

Met deze aanpak kan het gebruik van de bruggen geoptimaliseerd worden gedurende de resterende levensduur tegen minimale kosten, minimale belasting van het milieu en met een verantwoord risico.