Opdrachtgever aannemer:
ProRail
Aannemer: AvanAnton BV
Opdrachtgever APcon: ProRail


Opdrachtgever APcon: ProRail, Keyrail, Waterschap Hollandse DeltaOpdrachtgever:
Plassenschap Loosdrecht
Aannemer: J. Boonzaaijer AannemingsbedrijfOpdrachtgever:
Gemeente Breda
Architect: Eloï Koreman
Aannemer: Colijn/Koreman Staalbouw