Inleiding
Dit is de privacyverklaring van APcon B.V. In deze verklaring zetten we uiteen hoe we
omgaan met de privacy van (potentiële) klanten en websitebezoekers.
Privacy
Wij respecteren uw privacy. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die
daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij zorgen
ervoor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat
passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw
persoonsgegevens adequaat te beschermen.
Op het gebied van Civiele Infratechniek bieden wij de volgende diensten aan: inspecties en
onderzoek, advies, ontwerp- en tekenwerk, bestekken en eisenspecificaties, kostenraming
en directievoering en toezicht. Om u deze producten en diensten aan te kunnen bieden,
werken wij samen met diverse externe partners.
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor:
• informatieverschaffing, waaronder het uitvoeren van analyses voor statistische
en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages en het ontwikkelen
en verbeteren van onze producten en diensten;
• het uitvoeren van marketingactiviteiten;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
en kunnen daartoe om technische, operationele of commerciële redenen ook aan onze
partners ter beschikking worden gesteld.
Aansprakelijkheid
Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website.
Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt
gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald
doel. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die
voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website, behoudens
voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van APcon Groep B.V., APcon
Adviesbureau en APcon Project Support.
Gebruik van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van onze diensten stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan ons.
Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of
informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw
gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze
privacyverklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.
Gegevens worden waar nodig wel intern, maar niet met derden gedeeld.
Cookies
In onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met
pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van Google Analytics (onderdeel van het
Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en
onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te
verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit
te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We
adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.
Contactformulier
Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de
gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en
correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u
opnemen via e-mail of per telefoon.
Internetsites van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks).
APcon draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere
aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites
van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van
de gebruiker en betekent niet dat APcon de website en de producten of diensten die daarop
worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.
Privacybeleid van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw
persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan
om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.
Wijzigingen
Zo nu en dan brengen wij wijzigingen aan in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het
recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en raden u aan om deze
privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele
wijzigingen.
Beveiliging
Wij treffen beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:

 1. Toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en
  wachtwoord.
 2. Van onze website houden we statistieken bij, maar deze blijven anoniem.
 3. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te
  realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Rechten Inzage in en wijziging van uw gegevens
  U kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u
  verwerken. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons
  schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen.
  Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen,
  dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken.
  U verzoeken tot inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan info@apconbv.com.

APcon B.V.
St. Bavostraat 60c
4891 CK Rijsbergen
076 5974716
info@apconbv.com