APcon BV

Wat we doen

Met ons ingenieursbureau voor civiele techniek springen we bij waar je ons nodig hebt of begeleiden we het volledige project. Wanneer je ons inschakelt voor een compleet project, zorgen we niet alleen dat de berekeningen en het ontwerp tot in de puntjes verzorgd zijn, maar zorgen we er ook voor dat de plannen perfect worden uitgevoerd. Dankzij onze uitvoeringsbegeleiding wordt de kans op fouten minimaal en hoef je zelf amper nog om te kijken naar het project.

Wij zijn je van dienst met de volgende werkzaamheden:
● Opnames en inspecties (NEN 2767)
● Ontwerp en technische (sterkte)berekeningen
● Herberekeningen
● Versterkingen
● Het opstellen van vraagspecificaties en kostenramingen
● Uitvoeringsbegeleiding en toezicht tijdens de bouw
● Opstellen van het opleverdossier

Veelzijdige expertise en snel schakelen

Werken met APcon betekent werken met een kleinschalig bedrijf dat kiest voor een persoonlijke benadering. Onze expertise is erg breed. Dankzij ons kleine team kunnen we snel en flexibel handelen, waardoor een project geen onnodige vertraging oploopt.

Heb jij een civieltechnisch vraagstuk waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Of heb je een project op de planning staan dat je graag volledig wilt uitbesteden? Wij gaan graag de uitdaging aan! Neem contact op via onderstaande knop en ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Contact!

APcon is gespecialiseerd in civiele kunstwerken, met name in de railinfrastructuur. Concreet bieden we de nodige begeleiding bij onder andere:

  • Voegovergangen en voegovergangsconstructies op snelwegen;
  • Spoorinfrastructuur, we zijn ProRail gecertificeerd en daarmee ook bevoegd om aan spoorinfrastructuur te werken.
  • Bruggen, duikers, onderdoorgangen, viaducten en tunnels;
  • Geluidsschermen, damwanden, beschoeiingen en paalfunderingen.

APcon BV 

APcon BV 

APcon BV 

APcon BV 

APcon BV 

MVO
APcon wil maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door verantwoord om te gaan met energie en actief CO₂ te reduceren.

Klik hier voor onze CO₂-Prestatieladder

civieltechnisch ingenieursbureau 

civieltechnisch ingenieursbureau 

civieltechnisch ingenieursbureau 

APcon Adviesbureau BV 

APcon Adviesbureau BV 

APcon Adviesbureau BV