MVO

APcon wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld door verantwoord om te gaan met energie en actief CO₂ te reduceren. Vanuit die gedachte heeft APcon haar energiemanagement gestructureerd in overeenstemming met de eisen uit de CO₂-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder richt zich op het reduceren van CO₂-uitstoot van een bedrijf door het verkrijgen van inzicht in het eigen energieverbruik en de daaraan verbonden monitoring van dat verbruik, het in kaart brengen van concrete reductiedoelstellingen én de maatregelen om die te bereiken.

De CO₂-Prestatieladder bevat 5 niveaus. APcon is gecertificeerd op niveau 5, het hoogste niveau.

Meer informatie


Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder, de ontwikkelingen en het gebruik ervan door APcon is te vinden in de volgende documenten:

Ook op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) www.co2-prestatieladder.nl is via de bedrijfspagina van APcon meer informatie te vinden.