Inspectie  Muiderspoorbruggen

In 2024 heeft APcon Adviesbureau B.V. de twee bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Weesp mogen inspecteren in opdracht van ProRail B.V, met als doel inzicht te verkrijgen over de huidige staat van de conservering.

Om een volledig beeld te krijgen is gebruik gemaakt van een spoorgebonden hoogwerker én zijn alle bogen beklommen (ca. 40m boven het water).  De onderkant is middels de inspectiewagens en scheepvaartbegeleiding opgenomen.