Herberekening Callender-Hamilton bruggen

In opdracht van ProRail heeft APcon een herberekening gemaakt van de Callender-Hamilton bruggen over de Maas te Mook. Dit zijn oorspronkelijk militaire hulpbruggen gebouwd in 1945. Uit de vermoeiingsberekening volgde dat er één detail in alle dwarsdragers vermoeiingsgevoelig is en dat de theoretische vermoeiingslevensduur verstreken is. De optredende spanningen in dat detail zijn in grote mate afhankelijk van de inklemmingsgraad van de dwarsdrager in de hoofdligger. Door rekstrookmetingen uit te voeren, was het mogelijk het momentennulpunt te bepalen en daarmee ook de inklemmingsgraad. Deze meting is uitgevoerd in samenwerking met de firma HBK – Hottinger Brüel & Kjaer. Uit de resultaten van de rekstrookmetingen volgde een hogere inklemmingsgraad dan waar initieel vanuit was gegaan in de herberekening. Met dit nieuwe uitgangspunt is de vermoeiingsberekening herzien met een voldoende lange theoretische vermoeiingslevensduur tot gevolg. Het uitvoeren van deze metingen heeft erin geresulteerd dat de dwarsdragers niet versterkt hoeven te worden!